Normální stav


VnitÅ™ní hemoroidy vznikají z corpus cavernosum recti, což je normální Äást koneÄníku, která hraje velmi důležitou roli v mechanizmu jemné kontinence. ProÄ dochází k jeho zmÄ›nám, které vedou ke vzniku hemoroidální nemoci, není dosud plnÄ› objasnÄ›no. Podílí se na nich konstituÄní faktory a dále vÅ¡echny stavy, které vedou ke snížení odtoku krve z koneÄníku. Patří mezi nÄ› například sedavý způsob života, obezita, ale i tÄ›hotenství. Na vinÄ› vÅ¡ak mohou být i závažnÄ›jší onemocnÄ›ní – například cirhóza jater, zánÄ›t žilní stÄ›ny v oblasti koneÄníku Äi slizniÄní prolaps.

Kdy už je nutno navštívit lékaře

Zdravé vnitÅ™ní hemoroidy jsou důležitou fyziologickou souÄástí defekaÄního uzávÄ›rového mechanismu Å™itního otvoru, jemnÄ› utÄ›sňují anální kanál a pomáhají zadržovat stolici. Jsou zodpovÄ›dné za Äistotu Å™itního otvoru a brání doteku stolice s kůží. Pokud vás zaÄalo obtěžovat krvácení, bolest, svÄ›dÄ›ní, pálení, Å¡pinÄ›ní Äi zduÅ™ení v inkriminované oblasti, neprodlenÄ› kontaktujte odborné pracoviÅ¡tÄ›, pro něž je léÄba hemoroidů primární záležitostí. JedinÄ› tak se budete moci spolehnout na maximální zkuÅ¡enost v daném oboru.