Rozvoj a historie služeb

Službou je jakákoliv hospodářská činnost uspokojující potřeby. Službami můžou být dodávané tepelné zdroje a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění a odpadních vod. Patří mezi i zajišťování provozu výtahů, osvětlování společenských prostor a domů i čištění jamek. Dále i umožňování příjmu rozhlasového a televizního signálu.

poskytovaná služba

Vlastně se ekonomii, managmentu i každodenním životě označují veškeré poskytované zdroje nebo výstupy, které zákazníkovi přináší patřičnou hodnotu nebo vyžadovaný užitek. V mnoha případech jsou zákazníci ochotní zaplatit nebo poskytnout úplně opačnou hodnotu. Existujou i další druhy služeb a to jsou tzv. informační služby.

Jedná se o služby poskytované knihovnami, informačními institucemi či jinými organizacemi jejichž hlavním účelem je zprostředkování informací ve všech formách a oborech lidské činnosti. Pojetí odráží historický vývoj, kdy knihovny nebo v dnešním smyslu informační pracoviště mývali organizované sbírky a v podstatě jako jednou z mála činností což se rozumí již zmíněné poskytování informačních služeb. V tomto případě je pojem informační služba udělován do kontextu knihovnické a informační vědy, kde je informační služba chápána jako poskytování odborných poznatků nebo jako součást servisu veřejných knihoven.
zpracovaná informace

Na rozvoji informačních služeb se nejvíce podílelo vybudování informačních a komunikačních technologií, převážně internetu. Vznik globálních internetových sítí vytvářel nový způsob soustřeďování zaznamenávaného poznávání uložených dokumentu. Oproti soustřeďovaným dokumentům ve sbírkách, kterými jsou knihovny, archivy, filmotéky, videotéky a další. Umožňuje neustálé shromažďování a poznávání v digitálních dokumentech ad hoc (k určitému účelu na základě určitého požadavku) z globálně prostředkované počítačové sítě.