Normální stav

VnitÅ™ní hemoroidy vznikají z corpus cavernosum recti, což je normální Äást koneÄníku, která hraje velmi důležitou roli v mechanizmu jemné kontinence. ProÄ dochází k jeho